Stan wpłat na Radę Rodziców

Klasa Wpłaty ogółem (stan na dzień 04.02.2022r.) 1a 20,00 zł  1b                                                                   40,00 zł- 1c                         520,00 zł 2a 80,00 zł 2b – 2c – 3a                                                                     – 3b                                                                40,00 zł 3c                                                                   40,00 zł 4a 20,00 zł 4b 180,00 zł 4c                                                                   320,00 zł 5a                                                                     310,00 zł 5b5c Czytaj dalej…

Komunikat Rady Rodziców

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przedstawionych propozycji Rada Rodziców wybrała poniższą ofertę ubezpieczeniową: – ubezpieczyciel – Interrisk – kwota ubezpieczenia – 25.000 zł – składka roczna 48 zł – składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu – numer polisy – informacji udziela RR ( rada.rodzicow@sp91.wroclaw.pl ) – termin płatności 15.10.2021 Prosimy o terminową zapłatę Czytaj dalej…

Stan wpłat na Radę Rodziców

Stan w płat na Radę Rodziców na dzień 31.08.2021r. Klasa Wpłaty ogółem (stan na dzień 31.08.2021r.) 1a –  1b                                                                   280,00 zł 1c                         20,00 zł 2a – 2b – 2c – 3a                                                                     40,00 zł 3b                                                                   240,00 zł 3c                                                                   280,00 zł 4a 100,00 zł 4b – 4c Czytaj dalej…

Stan wpłat na radę rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Poniżej przedstawiamy stan wpłat na radę rodziców w roku szkolnym 2020/2021. Dane na dzień 28.02.2021r. Klasa Wpłaty ogółem (stan na dzień 28.02.2021r.) 1a   1b                                                                   240,00 zł 1c                         20,00 zł 2a 2b 2c 3a                                                                     40,00 zł 3b                                                                   240,00 zł 3c                                                                   280,00 zł 4a 4b 4c Czytaj dalej…