Stan wpłat na Radę Rodziców

Klasa Wpłaty ogółem (stan na dzień 03.12.2021r.) 1a –  1b                                                                   – 1c                         400,00 zł 2a 40,00 zł 2b – 2c – 3a                                                                     – 3b                                                                   – 3c                                                                   40,00 zł 4a – 4b 60,00 zł 4c                                                                   Czytaj dalej…