Informacja dla rodziców

Zebrania i konsultacja dla rodziców klas I-III

W pierwszy wtorek miesiąca o godz. 1700 dla rodziców uczniów klas I-III

W pierwszą środę miesiąca o godz. 1700 dla rodziców uczniów klas IV-VIII

Informacje o obiadach

Aby można było korzystać z obiadów należy:
1. Pobrać i wydrukować egzemplarz deklaracji.
2. Uzupełnić, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

DO POBRANIA: DEKLARACJA 2022/2023

Koszt pełnego obiadu:
Koszt zupy:
Koszt drugiego dania:

Za obiady płacimy w dni robocze do końca każdego miesiąca, który poprzedza nowy miesiąc (czyli za październik płacimy do 30 września). Jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w sobotę lub niedzielę należy zrobić odpłatność w piątek. Niedokonanie wpłaty w powyższym terminie powoduje wstrzymanie wydawania obiadów. Zmiana terminów korzystania z obiadów oraz rodzajów posiłków, wymaga pisemnego zgłoszenia Rodzica/ Opiekuna, tylko z początkiem każdego nowego miesiąca. W przypadku rezygnacji z obiadów fakt ten należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły. Rezygnację z obiadów można złożyć w każdej chwili. Z kolei, aby odwołać pojedyncze obiady, wystarczy w danym dniu powiadomić telefonicznie szkołę do godziny 8.20 pod numerem telefonu  71/ 798 68 74 . W przypadku niedotrzymania powyższej zasady zamawiający obiady zostanie obciążony kosztami posiłku według podpisanej deklaracji.

Deklaracja:

MIESIĄCDNI OBIADOWE
Wrzesień20
Październik17
Listopad20
Grudzień16
Styczeń19
Luty10 (13-26 lutego – ferie zimowe)
Marzec23
Kwiecień16
Maj17
Czerwiec14
Jadłospis