Informacja dla rodziców

Zebrania i konsultacja dla rodziców klas I-III

W pierwszy wtorek miesiąca o godz. 1700 dla rodziców uczniów klas I-III

W pierwszą środę miesiąca o godz. 1700 dla rodziców uczniów klas IV-VIII

Informacje o obiadach

Aby można było korzystać z obiadów należy:
1. Pobrać i wydrukować egzemplarz deklaracji.
DEKLARACJA JEST DO POBRANIA >> TUTAJ <<
2. Uzupełnić, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Za obiady płacimy w dni robocze do końca każdego miesiąca, który poprzedza nowy miesiąc (czyli za październik płacimy do 30 września). Jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w sobotę lub niedzielę należy zrobić odpłatność w piątek. Niedokonanie wpłaty w powyższym terminie powoduje wstrzymanie wydawania obiadów.
Zmiana terminów korzystania z obiadów oraz rodzajów posiłków, wymaga pisemnego zgłoszenia Rodzica/ Opiekuna, tylko z początkiem każdego nowego miesiąca. W przypadku rezygnacji z obiadów fakt ten należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły. Rezygnację z obiadów można złożyć w każdej chwili.
Z kolei, aby odwołać pojedyncze obiady, nie odwołujemy telefonicznie, tylko mailowo (obiady@sp91.wroclaw.pl) lub osobiście (pisemnie) w sekretariacie szkoły. . W przypadku niedotrzymania powyższej zasady zamawiający obiady zostanie obciążony kosztami posiłku według podpisanej deklaracji.

MIESIĄCDNI OBIADOWE
Wrzesień18
Październik22
Listopad21
Grudzień16
Styczeń12
Luty19
Marzec19
Kwiecień20
Maj15
Czerwiec14
Jadłospis