Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przedstawionych propozycji Rada Rodziców wybrała poniższą ofertę ubezpieczeniową:

– ubezpieczyciel – Interrisk

– kwota ubezpieczenia – 25.000 zł

– składka roczna 48 zł

– składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu

– numer polisy – informacji udziela RR ( rada.rodzicow@sp91.wroclaw.pl )

– termin płatności 15.10.2021

Prosimy o terminową zapłatę składki za ubezpieczenie szkolne.

 W polisie są wpisane klauzule które w kilku przypadkach zmieniają zapisy OWU (odnośnie stawek itp.). Zapisy klauzul są w tym przypadku nadrzędne do OWU

Z poważaniem,

Rada Rodziców

Załączniki: