Wolontariat

Czym jest wolontariat?

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Najczęstsze motywacje wolontariuszy:

-chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego;
-potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości;
-chęć bycia potrzebnym;
-chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało;
-chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych;
-pobudki religijne.

Bieżące komunikaty i ogłoszenia:
Dokumenty
Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu
Oświadczenie wolontariusza