Stan powietrza - SP91 we Wrocławiu

Stan powietrza przy Szkole Podstawowej nr 91

Dane pochodzą z czujnika zamontowanego w SP nr 91. Czujnik pobiera dane o czystości powietrza co 10 minut i przesyła na serwer, z którego pobierane są dane wyświetlane na tej stronie. Czujnik mierzy cząstki PM10, PM2,5 oraz PM1. Najgorsze (najniebezpieczniejsze) są dla organizmu ludzkiego cząstki PM2,5 oraz PM1, ponieważ mogą się one dostać do krwiobiegu człowieka. Więcej informacji na temat pyłów i ich szkodliwości można poczytać na tej stronie: https://goodair.pl/blog/pyly-zawieszone


Odczyt z dnia: 2024-05-26, godzina: 21:46:11

Temperatura powietrza: 19.5oC

 

PM10

PM2,5

PM1

µg/m3

2

3

3

% normy

4

12

12


Opis kolorów (zgodny z GIOŚ):

Indeks jakości powietrza PM10 [µg/m3] PM2,5 - PM1,0 [µg/m3]
Bardzo dobry 0-20 0 -13
Dobry 20,1 - 50 13,1 - 35
Umiarkowany 50,1 - 80 35,1 - 55
Dostateczny 80,1 - 110 55,1 - 75
Zły 110,1 - 150 75,1 - 110
Bardzo zły >150 >110

 


Poniżej wykres interaktywny dla statnich 3 dób pomiarów. Dolnym paskiem można go skalować. Dwukrotne kliknięcie myszką na jego obszarze przywraca go do wersji pierwotnej.