W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży biblioteka szkolna otrzymała środki finansowe na zakup książek.

Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 506 książek. Zakupiono nowości wydawnicze pozostające w sferze zainteresowań uczniów, uzupełniono dział lektur szkolnych.

https://bip.um.wroc.pl/artykul/985/56966/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2-0-na-lata-2021-2025