Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników

We wrześniu Szkoła Podstawowa nr 91 udostępni wszystkim uczniom klas 1-8 komplet podręczników na rok szkolny 2020/2021.

W czerwcu 2021 roku uczniowie będą mieli obowiązek zwrócić  do biblioteki szkolnej komplet udostępnionych przez szkołę podręczników.

Uczniowie otrzymają na własność materiały ćwiczeniowe.

W podręcznik do religii należy zaopatrzyć się we własnym zakresie według załączonej listy.