Informacje o Radzie rodziców

Czym się zajmujemy?

Rada Rodziców zajmuje się przede wszystkim dofinansowaniem:
– zakupu nagród do konkursów szkolnych,
– działań biblioteki szkolnej
– zakupu podręczników
– działań Samorządu Szkolnego,
– działań Małego Samorządu,
– festynu szkolnego i innych imprez szkolnych,
– pomocy dla najbardziej potrzebujących uczniów szkoły.
Powyższe działania są możliwe dzięki Państwa wpłatom na fundusz Rady Rodziców. Ponadto Rada Rodziców ściśle współpracuje z Dyrekcją Szkoły. Serdecznie zachęcamy do współpracy wszystkich Rodziców. Każdy pomysł może być cenny!

Kontakt z Radą rodziców
 • poprzez wybranego w klasie przedstawiciela do Rady Rodziców
 • poprzez wychowawcę klasy
 • poprzez pozostawienie pisemnej informacji w sekretariacie szkoły
 • przychodząc na zebranie Rady Rodziców

Zapraszamy do współpracy.

Składka na radę rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Rada Rodziców ustaliła następującą składkę na rok 2022/23

 • 50 zł za pierwsze dziecko w szkole
 • 30 zł za drugie dziecko
 • Każde następne dziecko jest zwolnione z opłaty

Składkę proponujemy wpłacać do skarbników klasowych, którzy przeleją ją na konto RR:
36 2130 0004 2001 0803 2021 0001
W tytule przelewu należy zaznaczyć, której klasy dotyczy wplata (np. składka na radę rodziców, klasa 8a).

Skład prezydium rady rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

 • przewodnicząca: Beata Zając
 • wiceprzewodnicząca: Magdalena Janik
 • skarbnik: Patrycja Jakubowska
 • protokolant: Magdalena Janik
 • komisja rewizyjna: Joanna Popowicz, Benedykt Polinceusz