KlasaWpłaty ogółem
(stan na dzień 03.12.2021r.)
1a– 
1b                                                                  –
1c                        400,00 zł
2a40,00 zł
2b
2c
3a                                                                    –
3b                                                                  –
3c                                                                  40,00 zł
4a
4b60,00 zł
4c                                                                  320,00 zł
5a                                                                    310,00 zł
5b
5c

40,00 zł
6a                                                                    20,00 zł
6b                                                                  –
6c                                                                    –
6d                                                                  –
6e                                                                 –
6f                                                                    –
7a40,00 zł
7b                                                                    –
7c
7d260,00 zł
7e                                                                    300,00 zł
7f80,00 zł
8a                                                                 –
8b                                                                    –
8c
8d
8e
8f
                                                                 

40,00 zł
260,00 zł
RAZEM:                                                              2 250,00 zł
brak danych 40 zł