Klasy 2a i 2b zwiedziły w miesiącu kwietniu Muzeum Poczty i Telekomunikacji.

Uczestniczyły w lekcji muzealnej „Skarby naszych klaserów”. Z zaciekawieniem

oglądały eksponaty muzealne, między innymi: znaczki, skrzynki pocztowe, szyldy

i dyliżanse. W drodze powrotnej do szkoły uczniowie spacerowali  Parkiem Juliusza

Słowackiego i  poznawali jego osobliwości.