Oświadczenie Dyrekcji ZSP24 w sprawie atykułu z dnia 27.09.2022r.

Opublikowane przez Stanisław Gmyrek w dniu

Oświadczenie Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 24 we Wrocławiu
w związku z artykułem Karoliny Kozakiewicz pt. “Chłopiec z Ukrainy zaszczuty we
wrocławskim przedszkolu” opublikowanym w “Gazecie Wyborczej” 27 września
2022 roku.

 1. Jesteśmy zasmuceni i oburzeni zarówno treścią, jak i poziomem dziennikarskim
  artykułu przedstawiającego w nieprawdziwym świetle naszą placówkę oraz zawierającego
  krzywdzące sugestie. Szczególne rozczarowanie budzi fakt, że na nierzetelną
  i nieprofesjonalną publikację o charakterze tabloidowym, przesyconym tanią
  sensacją zdecydował się ambitny i ceniony dziennik o wieloletnich tradycjach i wysokich
  standardach etycznych. Artykuł pomija całe skomplikowane tło funkcjonowania dzieci z
  Ukrainy w polskich placówkach oświatowych i zawiera rażące uproszczenia i
  przekłamania.
 2. Nieprawdą jest, że w naszym przedszkolu dochodziło lub dochodzi do jakichkolwiek
  zachowań dyskryminujących, których tłem miałaby być narodowość lub pochodzenie
  etniczne dziecka czy rodzica. Nie jest w ogóle możliwe z punktu widzenia
  psychologii rozwojowej, aby dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat takie zachowania
  świadomie przejawiały, tym bardziej, że w artykule wspomina się o dzieciach z Ukrainy
  czy Białorusi, które nie wyróżniają się w żaden sposób wyglądem wśród dzieci polskich.
  Tak skonstruowany tekst sugeruje, że zachowania te wynikają z uprzedzeń
  pracowników placówki bądź wynoszone są przez dzieci z ich rodzinnych domów – czemu
  stanowczo zaprzeczamy.
 3. Za nie do przyjęcia uważamy sformułowany w artykule zarzut o agresji i przemocy
  panującej wśród naszych dzieci – opiera się on w całości na pojedynczej obserwacji
  jednego rodzica. Niedopuszczalne jest przyjmowanie uogólnień na podstawie
  jednorazowej sytuacji.
 4. Przedstawione w artykule sytuacje albo nie miały miejsca albo zostały opisane
  w sposób nieprawdziwy z pominięciem okoliczności lub istotnych szczegółów.
  Dokładny przebieg wydarzeń i działań podjętych przez placówkę przedstawiamy tu: https://szkola.zsp24.wroclaw.pl/?page_id=2607
  Analiza tych danych pokazuje wyraźnie, że w artykule dopasowano przebieg zdarzeń do
  sensacyjnej i nośnej treści w celu wzbudzenia zainteresowania i wywołania określonych
  negatywnych emocji.
 5. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wymienionej publikacji jako krzywdzącej całą skupioną
  wokół naszego ZSP nr 24 społeczność – rodziców, wychowanków, uczniów, nauczycieli
  czy pracowników administracji. Przekreślono w ten sposób ogrom pracy, wysiłku
  i poświęceń, jakie nasza społeczność wkłada od wielu miesięcy, aby pomóc
  uciekającym przed wojną. Od ambitnego i rzetelnego dziennikarstwa oczekujemy, że
  będzie wspierać nasze działania nastawione na poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań,
  a nie szukać taniej sensacji eskalującej trudne emocje związane z asymilacją Polaków i
  Ukraińców po wybuchu wojny.
Kategorie: Aktualności