Stan wpłat RR na 01.03.2023

Opublikowane przez Stanisław Gmyrek w dniu

Rada Rodziców informuje o stanie wpłat na dzień 30 listopada 2022. Szczegóły zamieszczono w tabeli poniżej