Konkurs Rady Rodziców

Opublikowane przez Stanisław Gmyrek w dniu

Rada Rodziców zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie o tematyce świątecznej, w ramach którego należy przygotować projekt karki na Wielkanoc.
Prace w formacie A4 należy wykonać metodą płaską ponieważ nagrodzone i wyróżnione będą skanowane. Każdy uczeń może do konkursu zgłosić jedną pracę wykonaną samodzielnie w szkole lub w domu. Każda praca musi zostać czytelnie podpisana na odwrocie: imieniem, nazwiskiem oraz zawierać informacje z jakiej klasy jest uczeń. Prace nie podpisane nie mogą brać udziału w konkursie. Szczegóły określa regulamin konkursu zamieszczony na stronie szkoły.
Prace należy złożyć najpóźniej do 4 marca 2024 r. w kartonie przy portierni lub w sekretariacie szkoły.
O wynikach konkursu oraz rozdaniu nagród poinformujemy do 20.03.2024 r.