Informacje dotyczące rekrutacji

Która szkoła podstawowa jest moją szkołą obwodową

Rodzice, którzy nie wiedzą, która szkołą jest szkołą obwodową ich dziecka, mogą w prosty sposób sprawdzić za pośrednictwem strony https://gis.um.wroc.pl lub bezpośrednio w systemie rekrutacyjnym, wpisując swój adres zamieszkania tj. ulicę oraz numer domu. 

Formalności i terminy

Wnioski/zgłoszenia rejestrowane oraz składane są w terminie od 14 do 20 maja br. W tym terminie należy wypełnić wniosek/zgłoszenie, a następnie dołączyć niezbędne dokumenty oraz podpisać je za pośrednictwem profilu zaufanego.
W przypadku braku profilu zaufanego wydrukowane dokumenty, wraz
z załącznikami, należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

O tym jakie dokumenty/oświadczania należy dołączyć poinformuje system elektronicznej rekrutacji. W przypadku wniosku niekompletnego rodzić otrzyma odpowiednią informację wygenerowaną przez system.

Kiedy zgłoszenie, a kiedy wniosek

Każde dziecko, zgodnie z adresem zamieszkania, ma zapewnione miejsce
w szkole obwodowej. Warunkiem jednak jest złożenie zgłoszenia (oświadczenie woli nauki w danej szkole) za pośrednictwem systemu elektronicznego, wyłącznie do szkoły obwodowej, podpisując go swoim profilem zaufanym.  

Rodzice dzieci, którzy chcą się ubiegać o przyjęcie do klasy I poza szkołą obwodową, przystępują do rekrutacji na wolne miejsca. Wypełniając wniosek w systemie, wskazują maksymalnie trzy szkoły, z czego jako ostatnią obligatoryjnie wskazują szkołę obwodową.

Kolejność zgłoszeń i forma złożenia dokumentów nie ma znaczenia. Liczy się wyłącznie liczba zgromadzonych punktów przez kandydata. 1 czerwca rodzic dziecka zweryfikuje w systemie rekrutacyjnym czy jego dziecko zakwalifikowało się do wybranej szkoły podstawowej. Niezależnie od tego listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszone zostaną w placówkach pierwszego wyboru. Natomiast 7 czerwca, po wcześniejszym potwierdzeniu woli przez rodziców, poznamy wyniki rekrutacji, tj. kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych. Ostateczne wyniki rekrutacji rodzic sprawdzi w systemie rekrutacyjnym lub analogicznie jak na wcześniejszym etapie rekrutacji listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych zostaną wywieszone w placówce pierwszego wyboru. 

Rekrutacja bez wychodzenia z domu

Rodzice, którzy jeszcze nie posiadają profilu zaufanego, mogą go bardzo szybko założyć, za pośrednictwem swojej bankowości elektronicznej lub przez stronę l.wroclaw.pl/profil-zaufany lub www.wroclaw.pl/przedsiebiorczy-wroclaw/jak-zalozyc-epuap  Profil zaufany umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowychw formule online. Dlatego Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przygotował nowe, a zarazem nowoczesne rozwiązanie aby w trakcie trwającej pandemii oraz szanując czas każdego obywatela maksymalnie ułatwić i skrócić rodzicom proces rekrutacji.

Zasady logowania do systemu elektronicznej rekrutacji

  1. Wejdź na stronę https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl
  2. Zaloguj się do systemu wpisując nr PESEL oraz imię i nazwisko swojego dziecka. Kliknij „Wprowadź wniosek”.
  3. Wypełnij wniosek w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (w zależności od wskazanej decyzji system wygeneruje wniosek lub zgłoszenie).
  4. W następnym kroku nadaj własne hasło do logowania.
  5. Po wypełnieniu wniosku możesz ponownie zalogować się na konto dziecka w celu dokonania ewentualnej korekty.
  6. Dołącz wymagane załączniki.
  7. Zatwierdź zgłoszenie/wniosek w systemie rekrutacji.
  8. Podpisz swoim profilem zaufanym (matki lub ojca dziecka).
    W przypadku braku profilu zaufanego dostarcz wydrukowane dokumenty do placówki pierwszego wyboru.

Wyniki kwalifikacji poznamy 1 czerwca, natomiast rekrutacji już 7 czerwca br.

Film prezentujący naszą szkolę
Drzwi otwarte online!