Dyrekcja

Dyrektor Szkoły

Mgr Zbigniew Borowski

godziny przyjęć interesantów:
środy – 15.30 – 16.30
czwartek – 10.00 – 11.30
po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu
tematu rozmowy i godziny spotkania

Wicedyrektorzy

Mgr Lidia Kulewicz
Mgr Edyta Kowalska

Gabinet nr 24