Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu

ul. Stefanii Sempołowskiej 54
51-661 Wrocław
tel. (71) 798 68 74
Email: sekretariat@sp91.wroclaw.pl

Numery wewnętrzne: 71 798 68 74

Sekretariat100
Sekretariat102
Wicedyrektor103
Biblioteka130
Pedagog140
Psycholog141
Portiernia150
Świetlica202
Pielęgniarka170
Pokój nauczycielski200
WF180