Informacje o Radzie rodziców

Czym się zajmujemy?

Rada Rodziców zajmuje się przede wszystkim dofinansowaniem:
– zakupu nagród do konkursów szkolnych,
– działań biblioteki szkolnej
– zakupu podręczników
– działań Samorządu Szkolnego,
– działań Małego Samorządu,
– festynu szkolnego i innych imprez szkolnych,
– pomocy dla najbardziej potrzebujących uczniów szkoły.
Powyższe działania są możliwe dzięki Państwa wpłatom na fundusz Rady Rodziców. Ponadto Rada Rodziców ściśle współpracuje z Dyrekcją Szkoły. Serdecznie zachęcamy do współpracy wszystkich Rodziców. Każdy pomysł może być cenny!

Kontakt z Radą rodziców
 • poprzez wybranego w klasie przedstawiciela do Rady Rodziców
 • poprzez wychowawcę klasy
 • poprzez pozostawienie pisemnej informacji w sekretariacie szkoły
 • przychodząc na zebranie Rady Rodziców

Zapraszamy do współpracy.

Składka na radę rodziców w roku szkolnym 2022/23

Rada Rodziców ustaliła następującą składkę na rok 2022/23

 • 50 zł za pierwsze dziecko w szkole
 • 30 zł za drugie dziecko
 • Każde następne dziecko jest zwolnione z opłaty

Składkę należy wpłacać na konto Rady Rodziców:
36 2130 0004 2001 0803 2021 0001
W tytule przelewu należy zaznaczyć, której klasy dotyczy wplata (np. składka na radę rodziców, klasa 8a).

Po uprzednim ustaleniu można wpłacać składkę skarbnikowi klasowemu, który powinien przelać ją na konto Rady Rodziców (zaznaczając, z której klasy pochodzi wpłata).

Budżet ustalony na ten rok przedstawia się następująco:

Skład prezydium rady rodziców w roku szkolnym 2021/22:

 • przewodnicząca: Patrycja Jakubowska
 • zastępczyni przewodniczącej: Beata Zając
 • skarbnik: Jacek Parzonka
 • komisja rewizyjna: Elżbieta Brycka, Benedykt Polinceusz