Komunikaty

Opublikowane przez Stanisław Gmyrek w dniu

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Od poniedziałku 12.04 uruchamiamy ponownie w formie stacjonarnej „unijne” zajęcia indywidualizacji wsparcia (biofeedback, zajęcia z elementami integracji sensorycznej, psychoterapia)  zachowując zasady reżimu sanitarnego oraz po wyrażeniu zgody przez Rodziców/Opiekunów i ustaleniu z terapeutami terminów zajęć.

Zespół projektowy


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! W związku z kolejnymi obostrzeniami od dnia 29.03 (poniedziałek) do dnia 9.04.2021 (piątek) zostają zawieszone stacjonarne zajęcia indywidualizacji wsparcia (biofeedback, integracja sensoryczna, bajkoterapia oraz psychoterapia). Zespół projektowy