Rekrutacja do projektu unijnego „Gmina Wrocław i Gmina Czernica to kompetencji skarbnica”.

Opublikowane przez Stanisław Gmyrek w dniu

Szanowni Państwo!

Rusza rekrutacja do projektu unijnego „Gmina Wrocław i Gmina Czernica to kompetencji skarbnica”.

Począwszy od dzisiaj (30.09.2019r.), uczniowie otrzymują od nauczycieli realizujących zajęcia DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

  1. Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu (na jego podstawie komisja rekrutacyjna będzie prowadzić postępowanie rekrutacyjne i tworzyć listy uczestników)
  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (bez tego dokumentu kandydat nie może uczestniczyć w projekcie). zgoda na przetwarzanie danych
  3. Oświadczenie uczestnika projektu ( najobszerniejszy – o tym, że wiadomo Państwu, kto jest Administratorem danych i jakie przysługują Wam w związku z tym prawa). oświadczenie uczestnika
  4. Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (niewyrażenie zgody nie oznacza braku możliwości udziału dziecka w projekcie). oświadczenie rodzica

FORMULARZ REKRUTACYJNY dotyczy UCZNIA, ale na wszystkich dokumentach podpisują się Rodzice/Prawni opiekunowie.

Jeżeli Państwa dziecko nie przyniosło dokumentów, a są Państwo zainteresowani zajęciami dodatkowymi dla Niego, proszę zgłosić się do koordynatora p. Iwony Olszewskiej lub pedagog p. Barbary Urbanowicz najpóźniej w czwartek.

Prosimy o podanie których zajęć dotyczy zgłoszenie.

Na tym etapie rekrutacji osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy to kandydat.

Złożenie w.w. dokumentów nie gwarantuje jeszcze udziału w projekcie.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROJEKTU UNIJNEGO II semestr (zajęcia odbywające się w szkole).